Trénerská akadémia

Koncepcia starostlivosti o trénerov je jednou z kľúčových odborných smerovaní SVF v najbližších rokoch s cieľom kvalitatívneho posunu volejbalu. Posledné roky bola starostlivosť o túto kľúčovú komunitu veľmi zanedbaná a potvrdzuje to aj stav profesionálnych miest vo volejbale, ktorých je minimum. Slovenský volejbal je závislý na novej koncepcii starostlivosti o trénerov, pretože je základom systémovej zmeny. Kľúčovým cieľom je od roku 2023 vytvoriť niekoľko nových miest profesionálnych trénerov v systéme mládeže, pretože finančnou situáciu a filozofiou za posledné roky sa nepodarilo naplno zrealizovať koncept profesionalizácie trénerov CTM od roku 2019. Sme presvedčení, že systém tvoria ľudia a nie funkcie a preto je smerovanie financovania do profesionalizácie trénerskej práce cieľom úspešného progresu volejbalu. Okrem tejto novej koncepcie vytvárame popri vzdelávaní aj koncept Trénerskej akadémie, ktorá zastreší vzdelávanie a tak isto aj združenie zaujímavých perspektívnych trénerov, ktorým Trénerská akadémia umožní financovať trénerské stáže v zahraničí, osobné štipendiá, či možnosť vzdelávania v pozícii lektorov. Skupina podporovaných trénerov bude smerovaná na trénerov, ktorí majú záujem o profesionálnu prácu pri kluboch a reprezentáciách. Oblasť trénerskej práce považujeme za najpodstatnejšiu pre akúkoľvek činnosť v volejbale. Zodpovednosť trénerov je obsiahla a široká, preto je kľúčové upraviť postoj k trénerskému remeslu ako najpodstatnejšiu činnosť pre celkový rozvoj volejbalu. Vplývajú na kvalitu a rozvoj klubov, ich výsledkov, či úspešnosť vo svojej činnosti. SVF v novom nastavení dáva veľký akcent na podporu trénerov a ich činnosti. Posledných 15 rokov považujeme za obdobie, ktoré spôsobilo degradáciu postoja SVF k tejto profesii. Dôsledkom je úbytok kvality a záujmu trénerov napr. aj o pozície pri reprezentačných družstvách mládeže, kde už 3 roky nemáme až na výnimky záujemcov s adekvátnym vzdelaním a odbornosťou.

Zmeny v zadaní:

- založiť Trénerskú akadémiou SVF s cieľom osobitnej starostlivosti o zaujímavú skupinu trénerov
- zabezpečiť kvalitnejšie vzdelávanie nielen teoretickou prípravou, ale smerovaním na prax trénerov
- podporiť a financovať stáže v kluboch doma aj v zahraničí
- posunúť vzdelávanie na úrovni školení aj seminárov do regiónov SR
- vybrať cielene perspektívnu skupinu trénerov, ktorá bude mať možnosť pôsobiť vo svojom vývoji pri družstvách reprezentácie
- zabezpečiť vzdelávanie aj na úrovni škôl a učiteľov s presahom na projekt CEV pre inštruktorov volejbalu pre najnižšie rozvojové skupiny hráčov a hráčok
- spolupracovať s trénermi a trénerskými projektami a federáciami v zahraničí
- doplniť kontrolný vzdelávací systém o regionálnych odborných školiteľov – platení odborníci OV SVF
- Trénersko-metodická komisia (TMK) SVF – riadiaci orgán konceptu vzdelávania upraviť doplnením nových členov komisie s motiváciou a novými metódami a aktívnym plánom práce
- zrealizovať vzdelávaciu platformu (Zoom, YouTube kanál) pre pravidelné webináre (1x za mesiac)

Filozofia trénerskej podpory vychádza z nasledovného:

- tréner formuje a tvorí
- tréner je opora aj autorita
- tréner učí
- tréner je otec, mama, kamarát a partner
- tréner je kritik, obhajca
- tréner je motivátor a vizionár
- tréner vytvorí hráča, klub a úspech

____________________________________________________

Aktuality

____________________________________________________

Teória a didaktika

____________________________________________________

Trénersko-metodická komisia

____________________________________________________

Prehľad školení

____________________________________________________

Prehľad seminárov

____________________________________________________

Obsahová náplň školení

____________________________________________________

 

 

Bookmark and Share

generálny partner

  • Niké je tipovanie

partneri

  • hlavní partneri Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR   Auto Lamač    respect
  • reklamní partneri