2. stupeň

Graduovaný na stupni stredoškolského vzdelania. Získava štvrtú najvyššiu trénerskú kvalifikáciu v systéme vzdelávania odborníkov v športe v rámci krajín EÚ. Absolvent II. stupňa je špecializovaný odborník vo volejbale, ktorý má dostatočné množstvo poznatkov, praktických skúseností a zručností, ktoré mu umožňujú viesť športovú prípravu na úrovni výkonnostného volejbalu mládeže a dospelých.

Podmienky prijatia: absolvovaný I. stupeň

Dĺžka trvania školenia: 100 hodín

Skúška:

-       vypracovanie seminárnej práce

-       záverečná skúška zo všeobecnej časti

-       záverečná skúška zo špecializácie

Povinná literatúra:

Zapletalová, L., Přidal,V., Tokár, J.: Volejbal. Učebné texty pre školenia trénerov 1. triedy. Peter Mačura, 2004

Zapletalová, L., Přidal,V., Laurenčík, T.: Volejbal. Základy techniky, taktiky a výučby. Univerzita Komenského Bratislava, 2007

 

UČEBNÉ PLÁNY ŠKOLENIA TRÉNEROV II. stupňa

 

 

Téma

Teória

Hod

Prax

Hod

1.

Pedagogika

Ciele, úlohy, zložky výchovy, pedagogické zásady a metódy, osobitosti vekových kategórií, úlohy trénera

2

 

 

2.

Psychológia

Formovanie osobnosti hráča

2

 

 

3.

Zdravotná a úrazová zábrana

 

2

 

 

4.

Teória a didaktika športového tréningu

 

 

 

 

5.

Základy športového tréningu

Ciele a úlohy športového tréningu, trénovanosť, princípy, zložky športového tréningu, základy plánovania

3

 

 

6.

Pravidlá

Medzinárodné pravidlá, oficiálne znamenia rozhodcov

2

 

 

7.

Organizácia volejbalu u nás a vo svete

Svetové a slovenské volejbalové organizácie, súťaže, stanovy

1

 

 

8.

Systematika herných činností, rozbor hry

Systematika HČJ, HK a HS, rozbor hry

2

 

 

9.

Iné formy volejbalu, pohybové a prípravné hry

 

 

Prípravné hry vo volejbale, pohybové hry v príprave mladých volejbalistov

4

10.

Herné činnosti jednotlivca

Technika a taktika jednotlivých HČJ, motorické učenie, metódy, formy cvičení, didaktické fázy

5

Príklady cvičení pri nácviku a zdokonaľovaní HČJ, praktické výstupy frekventantov

16

11.

Herné kombinácie

Základné herné útočné a obranné kombinácie, metódy, formy cvičení pri nácviku a zdokonaľovaní

3

Príklady nácviku a zdokonaľovania základných útočných a obranných HK

10

12.

Herné systémy, hráčske funkcie

Herné systémy vo volejbale, hráčske funkcie

2

Príklady nácviku a zdokonaľovania HS, príklady riadenej hry

4

13.

Športová príprava mládeže

Etapy ŠPM, ich ciele a obsah, metódy technickej, taktickej, kondičnej, psychologickej a teoretickej prípravy

2

 

 

14.

Výber talentov

Zásady výberu talentov, etapy výberu, výberové kritériá, výberový rozhodovací proces

1

 

 

15.

Osobitosti športovej prípravy dievčat a žien

Somatické, fyziologické a psychologické osobitosti športovej prípravy žien a dievčat

1

 

 

16.

Plánovanie, tréningová jednotka

Tréningová jednotka, jej štruktúra, príprava na TJ, organizácia a vedenie TJ, radenie cvičení v TJ

2

Príklady tréningových jednotiek

6

17.

Hospitácia na tréningoch mládeže

 

 

Chronometráž, obsah, radenie cvičení, analýza

18

18.

Zahájenie a záver školenia

Zameranie školenia, vyhodnotenie priebehu a výsledkov školenia, diskusia

2

 

 

19.

Skúšky, konzultácie

Skúšky, konzultácie

10

 

 

 

Celkove

 

42

 

58

 

Bookmark and Share

generálny partner

  • Niké je tipovanie

partneri

  • hlavní partneri Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR   Auto Lamač    respect
  • reklamní partneri       NFA Group
  • reklamní partneri Kv.Řezáč Hudos  Rona   millennium
  • exkluzívni dodávatelia výpočtovej techniky a športového materilálu    Errea    Mizuno
  • exkluzívni dodávatelia tovaru Vöslauer3XP - iontový nápojKávoholikdm drogerie markt 
  • mediálni partneri JOJ Šport   Denník Šport    SVF TV  
  • mediálni partneriTASR