1. stupeň

Graduovaný na stupni základného vzdelania. Získava najnižšiu piatu trénersku kvalifikáciu v systéme vzdelávania odborníkov v športe v rámci krajín EÚ. Absolvent I. stupňa je špecializovaný odborník vo volejbale, ktorý má dostatočné množstvo poznatkov, praktických skúseností a zručností, ktoré mu umožňujú viesť športovú prípravu volejbalových prípraviek a rekreačného volejbalu so záujemcami všetkých vekových kategórií.

Podmienky prijatia: minimálny vek 18 rokov

Dĺžka trvania školenia: 50 hodín

Skúška:

-       vypracovanie seminárnej práce

-       záverečná skúška zo všeobecnej časti

-       záverečná skúška zo špecializácie 

Povinná literatúra:

Zapletalová, L.,Přidal,V., Tokár, J.: Volejbal. Učebné texty pre školenia trénerov 1. triedy. Peter Mačura, 2004

Zapletalová, L., Přidal,V., Laurenčík, T.: Volejbal. Základy techniky, taktiky a výučby. Univerzita Komenského Bratislava, 2007

 

UČEBNÉ PLÁNY ŠKOLENIA TRÉNEROV I. STUPŇA

 

 

Téma

Teória

Hod

Prax

Hod

1.

Pedagogika

Ciele, úlohy, zložky výchovy, pedagogické zásady a metódy, úlohy trénera

1

 

 

2.

Zdravotná a úrazová zábrana

 

2

 

 

3.

Základy športového tréningu

Ciele a úlohy športového tréningu, trénovanosť, princípy, zložky športového tréningu, základy plánovania, osobitosti športovej prípravy mládeže

2

 

 

4.

Pravidlá

Medzinárodné pravidlá, oficiálne znamenia rozhodcov

1

 

 

5.

Systematika herných činností, rozbor hry

Systematika HČJ, HK a HS, rozbor hry

1

 

 

6.

Herné činnosti jednotlivca

 

 

Technika a základy taktiky jednotlivých HČJ, príklady cvičení pri nácviku a zdokonaľovaní HČJ, praktické výstupy frekventantov

10

7.

Herné kombinácie

 

 

Základné herné útočné a obranné HK, príklady nácviku a zdokonaľovania HK, praktické výstupy frekventantov

8

8.

Herné systémy

 

 

Základy organizácie hry bez špecializovaných hráčov, príklady nácviku a zdokonaľovania HS

3

9.

Prípravné a pohybové hry

 

 

Príklady prípravných a pohybových hier v príprave mládeže

2

10.

Kondičná príprava

 

 

Základy kondičnej prípravy mládeže

2

12.

Hospitácia na tréningoch mládeže

 

 

Chronometráž, obsah, radenie cvičení, analýza

12

13.

Zahájenie a záver školenia

Zameranie školenia, vyhodnotenie priebehu a výsledkov školenia, diskusia

3

 

 

14.

Skúšky, konzultácie

Skúšky, konzultácie

10

 

 

 

Spolu

 

13

 

37

 

Bookmark and Share

generálny partner

  • Niké je tipovanie

partneri

  • hlavní partneri Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR   Auto Lamač    respect
  • reklamní partneri       NFA Group
  • reklamní partneri Kv.Řezáč Hudos  Rona   millennium
  • exkluzívni dodávatelia výpočtovej techniky a športového materilálu    Errea    Mizuno
  • exkluzívni dodávatelia tovaru Vöslauer3XP - iontový nápojKávoholikdm drogerie markt 
  • mediálni partneri JOJ Šport   Denník Šport    SVF TV  
  • mediálni partneriTASR