2. stupeň

Školenie sa organizuje minimálne 1x ročne v celoslovenskom rozsahu pre rozhodcov 1. stupňa. Podmienkou pre účasť na školení je absolvovanie min. 2 sezón ako aktívny rozhodca v licencii C v regionálnych súťažiach, (v odôvodnených prípadoch na základe odporúčania regionálneho vedenia SVF môže SVF udeliť výnimku pre absolvovanie školenia po 1 roku v licencii C). Účasť na školení je podmienená dovŕšením 19 rokov najneskôr v deň začatia školenia.

Vzdelávací program:

Všeobecná časť (7,5 hodín):

 1. Psychológia športu            1,5 hodiny
 2. Športová etika         1,5 hodiny
 3. Základy prvej pomoci      1,5 hodiny
 4. Sociológia športu      1,5 hodiny
 5. Právo v športe            1,5 hodiny

Špeciálna časť (22,5 hodín):

 1. ÚVOD + všeobecne o volejbale, princípy rozhodovania       1 hodin
 2. VÝKLAD PRAVIDIEL                                   7 hodín
  - Problémové situácie z praxe, spolupráca 1. a 2. rozhodcu
  - Čiarový rozhodca, zapisovateľ, signalizácia
 3. ZÁPIS O STRETNUTÍ                                          1 hodina
 4. SÚŤAŽNÝ PORIADOK                                          1,5 hodiny
 5. PRAX – rozhodovanie stretnutí vo funkcii prvého, druhého a čiarového rozhodcu         8 hodín
 6. DISKUSIA                                                1 hodina
 7. TEST                                                      2 hodina
 8. VYHODNOTENIE TESTU A ZÁVER                              1 hodina     

 Spolu: 30 hodín

Účasť na školení, ktoré sa koná v prípravnom letnom období sa zároveň uznáva ako účasť na seminári a pri dosiahnutí výsledku požadovaného pre získanie licencie sa tým plní táto podmienka pre je udelenie na nasledujúcu sezónu.

 

Bookmark and Share

generálny partner

 • #

partneri

 • hlavní partneriPARFEMSEDYMAX MIKASA
 • reklamní partneriERREAMILLENNIUMSTRABAGTERRA ANTIQUA
 • reklamní partneriLOBKOWICZSTRBSKE PRESSO
 • partneri HUDOSGOLGUZHAPPY TRAVELATAK
 • reklamní partneriKV REZAC RonaNope
 • mediálni partneriRTVS Arena Sport SVF TVPLAY BALL
 • mediálni partneriTV COMTASRSITASPORT
 • mediálni partneriVOLLEY COUNTRYGRYFOSPORTE
 • podporujú násMS SRSOVNSC

komunikačný partner

 • #