1. stupeň

SVF organizuje školenie 1. stupňa minimálne 1x ročne, v závislosti na počtoch záujemcov a miesta ich bydliska je možné organizovať školenia v jednotlivých regiónoch. Vek účastníkov je obmedzený dolnou hranicou dovŕšených 18 rokov najneskôr v deň začatia školenia. Školenie pozostáva z teoretickej prípravy (všeobecná a špeciálna časť) s písomnou skúškou a z praktickej časti rozhodovania, spravidla na žiackom resp. juniorskom turnaji. 

V prípade, že máte záujem stať sa rozhodcom kontaktujte p. Fedora Hnáta, vedúceho úseku školení a seminárov AVR, alebo ktoréhokoľvek volejbalového rozhodcu vo vašom okolí.


Vzdelávací program:


Všeobecná časť (4 hodiny):

 1. Psychológia športu 1 hodina 
 2. Etika a fair-play 1 hodina 
 3. Základy prvej pomoci 1 hodina 
 4. Pedagogika 1 hodina 


Špeciálna časť (21 hodín):

 1. ÚVOD + organizačné pokyny, všeobecne o volejbale, informácie o SFV, princípy rozhodovania  1 hodina
 2. VÝKLAD PRAVIDIEL 9 hodín 
 3. ZÁPIS O STRETNUTÍ 2 hodiny 
 4. SÚŤAŽNÝ PORIADOK 2 hodiny 
 5. TEST 2 hodiny 
 6. PRAX – rozhodovanie stretnutí 4 hodiny 
 7. VYHODNOTENIE TESTU A ZÁVER 1 hodina 

Spolu:   25 hodín

Bookmark and Share

generálny partner

  partneri

  • hlavní partneriPARFEMSEDYMAX TIPOSMIKASA
  • reklamní partneriERREAMILLENNIUMSTRABAGTERRA ANTIQUA
  • reklamní partneriNAYLOBKOWICZSTRBSKE PRESSO
  • partneri HUDOSGOLGUZHAPPY TRAVELATAK
  • reklamní partneriKV REZAC Rona
  • mediálni partneriRTVS Arena Sport SVF TVPLAY BALL
  • mediálni partneriTV COMTASRSITASPORT
  • mediálni partneriVOLLEY COUNTRYGRYFOSPORTE
  • podporujú násMS SRSOVNSC

  komunikačný partner

  • #