Ako môže podanie ovplyvniť následný priebeh rozohry vo vrcholovom volejbale žien

25. 05. 2020

V našom príspevku sa budeme snažiť dať odpoveď na dve kľúčové otázky:
- Môže kvalita podania ovplyvniť výsledok rozohry viacej v prospech podávajúceho alebo prijímajúceho družstva?
- Môže úspešnosť (výhru, resp. prehru) podávajúceho družstva v rozohre ovplyvniť počet preletov lopty ponad sieť?

Porovnanie útočnej fázy hry družstiev starších žiakov a juniorov vo volejbale

21. 04. 2020

Cieľom nášho príspevku bolo zistiť, či existujú súvislosti pri zakladaní a vedení útoku medzi kategóriami starších žiakov a juniorov.
Objektom nášho skúmania boli volejbalisti v kategórii starších žiakov a juniorov v zápasoch na Majstrovstvách Slovenska 2017.

Ako postupovať v tréningovej jednotke z pohľadu rozdelenia činnosti v čase?

24. 03. 2020

Cieľom nášho príspevku bude odpovedať na otázku ako má tréner detí i mládeže vo fáze nácviku v TJ učiť herné činnosti - v jednom ucelenom bloku alebo striedavo?

2. časť: Ako využívať spätnú väzbu v učení volejbalu

06. 02. 2020

V druhej časti problematiky využívania spätnej väzby v tréningovom procese sa zameriame predovšetkým na témy:

Pozvánka na interaktívnu prednášku pre volejbalových trénerov

01. 02. 2020

Trénersko-metodická komisia SVF usporiada pri príležitosti Superfinále Slovenského pohára vo volejbale žien a mužov interaktívnu prednášku.

Ako využívať spätnú väzbu v učení volejbalu (1. časť)

31. 01. 2020

Využívanie spätnej väzby je jednou z dôležitých zásad športového tréningu. Pod spätnou väzbou môžeme chápať informáciu hráčovi o priebehu vykonávania hernej činnosti alebo po nej, ktoré môže využiť pre zlepšenie v nasledujúcich opakovaniach. Jedná sa tak o informácie o realizovanom pohybe a jeho výsledkoch (úrovni vykonania), nie len o chybách ako to často tréneri v reáliách chápu.

Všeobecná časť školenia trénerov 1. stupňa

09. 11. 2019

Trénerská akadémia pri FTVŠ UK v Bratislave otvára všeobecnú časť školenia trénerov 1. stupňa v dňoch 29.11. – 1.12.2019 v aule fakulty FTVŠ. Cena za všeobecnú časť školenia je 60 €, ktorú treba zaplatiť na účet SVF s uvedením poznámky : meno a priezvisko - všeobecná časť školenia trénerov 2.

Volejbal do škôl bližšie k deťom. Bratislava hostila zasadnutie projektu Erasmus+

04. 10. 2019

Počas prvých dvoch októbrových dní (1. - 2. 10.) sa v hoteli Lindner v Bratislave uskutočnilo druhé pracovné stretnutie zástupcov štyroch volejbalových federácií, Európskej volejbalovej konfederácie (CEV) a univerzít z Nemecka a Turecka, ktorí sú aktívne zapojení do projektu Erasmus+ pre základné školy pod názvom "Hraj volejbal, vyrastaj s ním" ("Play Volleyball, grow with it"). Do projektu sa zapojili Slovensko, Estónsko, Fínsko a Severné Macedónsko.

Analýza herného výkonu družstva Slovenska na ME 2019 vo volejbale mužov

30. 09. 2019

Cieľom nášho príspevku je charakterizovať herný výkon nášho družstva a celkové základné tendencie v kvalitatívnych ukazovateľoch herného výkonu najlepších družstiev na ME 2019 mužov. Pre štatistickú analýzu sme využili „match reporty“ dostupné na webe CEV-u.


generálny partner

partneri

  • hlavní partneri AUTO LAMAČ MIKASA
  • reklamní partneriERREAMILLENNIUMGERFLORKERKOSAND
  • reklamní partneriSTRBSKE PRESSO HUDOSKV REZAC
  • reklamní partneri RonaATAK
  • mediálni partneriRTVS  SVF TVPLAY BALL
  • mediálni partneriTASRSITASPORT
  • mediálni partneriVOLLEY COUNTRYOSPORTE
  • podporujú násMS SRSOVBSKBratislava

komunikačný partner

  • #