Arbitrážna komisia

Adresa: SVF, Junácka 6, 832 80 Bratislava
Kontakt: JUDr. Roman Heinrich
E-mail: svf[at]svf.sk
URL: www.svf.sk

JUDr. Roman Heinrich – predseda
JUDr. Peter Ďurian – člen
Mgr. Tomáš Emmel Phd. - člen
 

Arbitrážna komisia SVF je nezávislym rozhodovacím orgánom SVF, ktorý rozhoduje samostatne, nezávisle nasledovne:

 • ako prvostupňový orgán o všetkých podaniach, nárokoch a povinnostiach členov SVF vo vzťahu k SVF a jej funkcionárom,
 • ako prvostupňový orgán o všetkých sťažnostiach a sporoch medzi hráčmi (hráčkami) a príslušnými volejbalovými klubmi a trénermi, ktoré sa týkajú najmä finančných nárokov, vyplývajúcich z hráčskych a trénerskych zmlúv, stanovenia výšky výchovného medzi materským klubom a hráčom, nie však u zmluvných hráčov v zmysle Prestupového poriadku volejbalu SVF a realizácie prestupu resp. hosťovania hráčov v súlade s internými predpismi SVF
 • ako prvostupňový odvolací orgán o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam ostatných orgánov, rád a komisií SVF,
 • mimo rozhodovacej činnosti vykonáva záväzný výklad všetkých predpisov, smerníc a stanov SVF
Bookmark and Share

generálny partner

  partneri

  • hlavní partneriPARFEMSEDYMAX TIPOSMIKASA
  • reklamní partneriERREAMILLENNIUMSTRABAGTERRA ANTIQUA
  • reklamní partneriLOBKOWICZSTRBSKE PRESSO
  • partneri HUDOSGOLGUZHAPPY TRAVELATAK
  • reklamní partneriKV REZAC RonaNope
  • mediálni partneriRTVS Arena Sport SVF TVPLAY BALL
  • mediálni partneriTV COMTASRSITASPORT
  • mediálni partneriVOLLEY COUNTRYGRYFOSPORTE
  • podporujú násMS SRSOVNSC

  komunikačný partner

  • #