Reprezentačná rada

Sídlo: SVF, Kalinčiakova 33, 831 04 Bratislava
Kontakt: Mgr. Martin Májek, športový riaditeľ SVF
Tel.: +421 917 601 199
E-mail: majek@svf.sk
URL: www.svf.sk

 • Martin Májek - predseda Reprezentačnej rady (športový riaditeľ SVF)
 • Vladimír Přidal - predseda Trénersko-metodickej komisie
 • Pater Kalný - zástupca trénerov v Správnej rade SVF
 • Martin Pipa - odborník za mužskú vrcholovú zložku
 • Eva Koseková - odborník za ženskú vrcholovú zložku


V systéme koncepcie a riadenia reprezentácie Slovenskej republiky je Reprezentačná rada SVF (RR SVF) odborným poradným orgánom prezidenta SVF, pre ktorého sú rozhodnutia RR SVF poradným hlasom. RR SVF vykonáva svoju činnosť pod vedením športového riaditeľa zodpovedného za reprezentačné družstvá SR. Je vrcholným odborno metodickým orgánom SVF, ktorý vypracováva, navrhuje a prerokováva základné koncepčné zámery v činnosti reprezentácie a jej zabezpečení.

Hlavné úlohy RR:

 • vypracováva a navrhuje systém získavania, zberu, analýzy a rozpracovania poznatkov z moderného volejbalového tréningu a hernej činnosti volejbalových družstiev, ako aj spôsoby a formy ich prenosu do činnosti reprezentačných družstiev a popredných volejbalových klubov v spolupráci s Radou pre vzdelávanie trénerov a metodiku (RVTM)
 • hodnotí a analyzuje činnosť a výsledky jednotlivých reprezentačných družstiev a navrhuje závery pre činnosť v ďalšom období
 • navrhuje kandidátov na funkcie reprezentačných trénerov, na ich vymenovanie do funkcie ako aj k návrhu na odvolanie trénerov z funcie zodpovedných trénerov reprezentačných družstiev, resp. zabezpečuje výberové konanie
 • navrhuje a prerokováva finančný rozpočet činnosti jednotlivých reprezentačných družstiev SR
 • prerokuváva a oponuje plány športovej prípravy jednotlivých reprezentačných družstiev
 • odporúča účasť reprezentačných družstiev SR na významných svetových a európskych podujatiach, ako i organizáciu významných podujatí na Slovensku
 • odporúča nominácie reprezentačných družstiev na základe návrhu zodpovedných reprezentačných trénerov v jednotlivých kategóriách na určité obdobie k schváleniu do Správnej rady SVF
 • nomináciu navrhuje pred každou dôležitou vrcholovou akciou RD, resp. blokom prípravy RD
 • koordinuje a kontroluje činnosť juniorských reprezentačných družstiev v zmysle schváleného projektu prípravy mládežníckych reprezentačných družstiev v rámci stredísk centralizovanej prípravy pri OŠG
 • komplexne rozpracováva základné zásady pre odborno-metodickú činnosť v práci s mládežníckymi reprezentačnými družstvami
 • spolupracuje so súťažným úsekom SVF v rámci koordinácie termínov domácich súťaží a termínov reprezentačných akcií
 • vyjadruje sa k navrhovaným kritériám výberu hráčov pre jednotlivé reprezentačné družstvá, systému pozorovania hráčov, vrátane hráčov pôsobiacich v zahraničí

____________________________________________________

Štatút Reprezentačnej rady

____________________________________________________

  

   

Bookmark and Share

generálny partner

 • Niké je tipovanie

partneri

 • hlavní partneri Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR   Auto Lamač    respect
 • reklamní partneri       NFA Group
 • reklamní partneri Kv.Řezáč Hudos  Rona   millennium
 • exkluzívni dodávatelia výpočtovej techniky a športového materilálu    Errea    Mizuno
 • exkluzívni dodávatelia tovaru Vöslauer3XP - iontový nápojKávoholikdm drogerie markt 
 • mediálni partneri JOJ Šport   Denník Šport    SVF TV  
 • mediálni partneriTASR