Reprezentačná rada

Sídlo: SVF, Junácka 6, 832 80 Bratislava
Kontakt: Mgr. Martin Májek, športový riaditeľ SVF
Tel.: +421 917 601 199
E-mail: majek@svf.sk
URL: www.svf.sk

 • Martin Májek - predseda Reprezentačnej rady (športový riaditeľ SVF)
 • Peter Kalný - zástupca trénerov SR SVF
 • Vladimír Přidal - predseda TMK
 • Richard Vlkolinský - mužský vrcholový volejbal
 • Igor Prieložný - ženský vrcholový volejbal


V systéme koncepcie a riadenia reprezentácie Slovenskej republiky je Reprezentačná rada SVF (RR SVF) odborným poradným orgánom prezidenta SVF, pre ktorého sú rozhodnutia RR SVF poradným hlasom. RR SVF vykonáva svoju činnosť pod vedením športového riaditeľa zodpovedného za reprezentačné družstvá SR. Je vrcholným odborno metodickým orgánom SVF, ktorý vypracováva, navrhuje a prerokováva základné koncepčné zámery v činnosti reprezentácie a jej zabezpečení.

Hlavné úlohy RR:

 • vypracováva a navrhuje systém získavania, zberu, analýzy a rozpracovania poznatkov z moderného volejbalového tréningu a hernej činnosti volejbalových družstiev, ako aj spôsoby a formy ich prenosu do činnosti reprezentačných družstiev a popredných volejbalových klubov v spolupráci s Radou pre vzdelávanie trénerov a metodiku (RVTM)
 • hodnotí a analyzuje činnosť a výsledky jednotlivých reprezentačných družstiev a navrhuje závery pre činnosť v ďalšom období
 • navrhuje kandidátov na funkcie reprezentačných trénerov, na ich vymenovanie do funkcie ako aj k návrhu na odvolanie trénerov z funcie zodpovedných trénerov reprezentačných družstiev, resp. zabezpečuje výberové konanie
 • navrhuje a prerokováva finančný rozpočet činnosti jednotlivých reprezentačných družstiev SR
 • prerokuváva a oponuje plány športovej prípravy jednotlivých reprezentačných družstiev
 • odporúča účasť reprezentačných družstiev SR na významných svetových a európskych podujatiach, ako i organizáciu významných podujatí na Slovensku
 • odporúča nominácie reprezentačných družstiev na základe návrhu zodpovedných reprezentačných trénerov v jednotlivých kategóriách na určité obdobie k schváleniu do Správnej rady SVF
 • nomináciu navrhuje pred každou dôležitou vrcholovou akciou RD, resp. blokom prípravy RD
 • koordinuje a kontroluje činnosť juniorských reprezentačných družstiev v zmysle schváleného projektu prípravy mládežníckych reprezentačných družstiev v rámci stredísk centralizovanej prípravy pri OŠG
 • komplexne rozpracováva základné zásady pre odborno-metodickú činnosť v práci s mládežníckymi reprezentačnými družstvami
 • spolupracuje so súťažným úsekom SVF v rámci koordinácie termínov domácich súťaží a termínov reprezentačných akcií
 • vyjadruje sa k navrhovaným kritériám výberu hráčov pre jednotlivé reprezentačné družstvá, systému pozorovania hráčov, vrátane hráčov pôsobiacich v zahraničí

____________________________________________________

Štatút Reprezentačnej rady

____________________________________________________

  

   

Bookmark and Share

generálny partner

partneri

 • hlavní partneri MS SRAUTO LAMAČMIKASA Contact - Fourteen
 • reklamní partneriERREAGERFLORHUDOS
 • reklamní partneri  RonaKV REZAC MILLENNIUM
 • exkluzívni dodávatelia tovaru VOSLAUERKAVOHOLIK
 • mediálni partneri SVF TVSPORT
 • mediálni partneriTASRSITA
 • mediálni partneri
 • podporujú nás

komunikačný partner

 • #