Rada regionálneho volejbalu

Sídlo: SVF, Junácka 6, 832 80 Bratislava
Kontakt: Ing. Michal Suchánek
Tel.: +421 905 262 613
E-mail: svf[at]svf.sk
URL: www.svf.sk

Zloženie rady:

 • Michal Suchánek (predseda) - ObV Západ
 • Katarína Nemcová (člen) - ObV Bratislava
 • Štefan Bukviar (člen) - ObV Stred
 • Milan Kundľa (člen) - ObV Východ

Hlavné úlohy Rady regionálneho volejbalu

1. Rada regionálneho volejbalu SVF (ďalej len „RRV“) je odbornou radou SVF, zriadenou v zmysle stanov SVF.
2. RRV je oprávnená v spolupráci s orgánmi SVF zabezpečovať koordináciu činnosti oblastných výborov v zmysle rozhodnutí a uznesení orgánov SVF.
3. RRV koordinuje spoločný postup pri riadení súťaží SVF a pri práci s mládežou.

Štatút Rady regionálneho volejbaluBookmark and Share

generálny partner

  partneri

  • hlavní partneriPARFEMSEDYMAX TIPOSMIKASA
  • reklamní partneriERREAMILLENNIUMSTRABAGTERRA ANTIQUA
  • reklamní partneriLOBKOWICZSTRBSKE PRESSO
  • partneri HUDOSGOLGUZHAPPY TRAVELATAK
  • reklamní partneriKV REZAC RonaNope
  • mediálni partneriRTVS Arena Sport SVF TVPLAY BALL
  • mediálni partneriTV COMTASRSITASPORT
  • mediálni partneriVOLLEY COUNTRYGRYFOSPORTE
  • podporujú násMS SRSOVNSC

  komunikačný partner

  • #