Rada predsedov ObV

Sídlo: SVF, Junácka 6, 832 80 Bratislava
Kontakt: tel.: +421 901 770 729
Fax: +421
E-mail: svf[at]svf.sk
URL: www.svf.sk

Zloženie rady:

 • PaedDr. Peter Richman - predseda rady (predseda ObV SVF Východ)
 • Štefan Bukviar - člen (predseda ObV SVF Stred)
 • Mgr. Katarína Nemcová - člen (predseda ObV SVF Bratislava)
 • Ing. Michal Suchánek - člen (predseda ObV SVF Západ)

Rada predsedov ObV SVF plní nasledujúce úlohy:

 • zabezpečuje koordináciu činnosti oblastných orgánov SVF v zmysle rozhodnutí SR SVF, Exektívy SVF a podľa Programu rozvoja volejbalu na Slovensku
 • koordinuje spoločný postup pri riadení súťaží SVF, s uplatnením Vykonávacích pokynov a smerníc SVF v príslušnej oblasti
 • zabezpečuje prenos informácií a námetov na skvalitnenie riadiaceho a organizačného procesu v rámci SVF, realizácie súťaží
 • prostredníctvom svojich členov zabezpečuje v odborných komisiách koordináciu v oblasti práce s talentovanou mládežoa výberov talentov do stredísk
Bookmark and Share

generálny partner

 • #

partneri

 • hlavní partneriHYUNDAIMIKASA STRABAG
 • hlavní partneriERREAMILLENNIUM
 • reklamní partneri HUDOSVINO DOĽANYANIMAGRAFNAY
 • reklamní partneriKV REZACSPORT TRANSFER ALL 4 SPORTSGUPRESS
 • reklamní partneriJV AVStrength Institute
 • reklamní partneriRona
 • mediálni partneriRTVS Arena Sport Radio Expres
 • mediálni partneriTV COMHuste TVSITASPORT
 • mediálni partneriTASR
 • mediálni partneriVOLLEY COUNTRY
 • podporujú násMS SRSOVNSC

komunikačný partner

 • #