Zdravotná komisia

Sídlo: SVF, Junácka 6, 832 80 Bratislava
Kontakt: MUDr. Ján Berec
E-mail: svf[at]svf.sk
URL: www.svf.sk

Zloženie komisie:

 • MUDr. Ján Berec - predseda
 • MUDr. Peter Sijka - člen
 • MUDr. Ján Kadlec - člen
 • MUDr. Igor Prekop - člen


Zdravotná komisia plní nasledujúce úlohy:

 • zabezpečuje a koordinuje zdravotnú starostlivosť o reprezentačné družstvá SR vo volejbale
 • zabezpečuje priamu účasť lekárov na vrcholových podujatiach s účasťou slovenských reprezentačných družstiev
 • zabezpečuje zdravotné zabezpečenie na vrcholových podujatiach organizovaných SVF v SR
 • vykonáva zdravotnú osvetu v súvislosti s úrazovou zábranou, starostlivosťou o
 • zdravie a regeneráciu hráčov, bojom proti dopingu
 • vykonáva prevenciu v súvislosti s používaním zakázaných prostriedkov v športe
 • zabezpečuje, prostredníctvom svojich členov a ďalších spolupracujúcich zdravotnických zariadení, starostlivosť o reprezentačné družstvá
 • vedie evidenciu úrazov u jednotlivých družstiev reprezentácie
Bookmark and Share

generálny partner

  partneri

  • hlavní partneriPARFEMSEDYMAX TIPOSMIKASA
  • reklamní partneriERREAMILLENNIUMSTRABAGTERRA ANTIQUA
  • reklamní partneriLOBKOWICZSTRBSKE PRESSO
  • partneri HUDOSGOLGUZHAPPY TRAVELATAK
  • reklamní partneriKV REZAC RonaNope
  • mediálni partneriRTVS Arena Sport SVF TVPLAY BALL
  • mediálni partneriTV COMTASRSITASPORT
  • mediálni partneriVOLLEY COUNTRYGRYFOSPORTE
  • podporujú násMS SRSOVNSC

  komunikačný partner

  • #