Súťažná komisia

Sídlo: SVF, Junácka 6, 832 80 Bratislava
Kontakt: Ľubo Stražay, predseda súťažnej komisie
tel.: 0911 515918
E-mail: strazay@svf.sk
URL: www.svf.sk

Zloženie komisie:

 • Ľubo Stražay - predseda SK SVF
 • Mgr. Ján Dančík - člen za mládežnícke kluby
 • Ing. Igor Schimpl - člen za AVR
 • Jaroslav Petrucha - člen za extraligu mužov
 • Stanislav Martinát - člen za extraligu žien


Súťažná komisia riadi súťaže v zmysle schválenej štruktúry SVF. Zodpovedá za dodržiavanie športovo-technických predpisov a dokumentov, ktoré sa týkajú súťaží SVF a stanovuje podmienky účasti družstiev v súťažiach, ktoré predkladá na schválenie SR SVF. Rozhoduje o všetkých okolnostiach súvisiacich s riadením súťaží a ich priebehom podľa schválených Športovo-technických dokumentov SVF. V spolupráci s ostatnými orgánmi navrhuje úpravy v Športovo-technických dokumentoch.


Ďalšie úlohy SK SVF:

 • príprava termínov športového kalendára súťaží SVF na príslušné obdobie a kontrola ich dodržiavania
 • v prípade porušenia predpisov a nariadení, vyvodzovať športovo-technické dôsledky
 • evidencia klubov, oddielov a hráčov v súťažiach SVF, ktoré riadi
 • tvorba sadzobníka pokút a trestov za účelom regulárnosti priebehu súťaží s ich uplatňovaním pri porušení športovo-technických predpisov
 • vydávanie Úradnej správy v zmysle Vykonávacích predpisov
 • všetky Športovo-technické dokumenty SVF a Vykonávacie predpisy predkladá na schválenie SR SVF
 • spolupráca s oblastnými výbormi SVF v športovo-technickej oblasti a riadenia súťaží SVF.
Bookmark and Share

generálny partner

  partneri

  • hlavní partneriPARFEMSEDYMAX TIPOSMIKASA
  • reklamní partneriERREAMILLENNIUMSTRABAGTERRA ANTIQUA
  • reklamní partneriLOBKOWICZSTRBSKE PRESSO
  • partneri HUDOSGOLGUZHAPPY TRAVELATAK
  • reklamní partneriKV REZAC RonaNope
  • mediálni partneriRTVS Arena Sport SVF TVPLAY BALL
  • mediálni partneriTV COMTASRSITASPORT
  • mediálni partneriVOLLEY COUNTRYGRYFOSPORTE
  • podporujú násMS SRSOVNSC

  komunikačný partner

  • #