Súťažná komisia

Sídlo: SVF, Junácka 6, 832 80 Bratislava
Kontakt: Mgr. Filip Moravčík, manažér súťaží SVF
tel.: 0911 333 394
E-mail: moravcik@svf.sk
URL: www.svf.sk

Zloženie komisie:

 • Mgr. Filip Moravčík - predseda 
 • Mgr. Ján Dančík - člen
 • Ing. Igor Schimpl - člen
 • Jaroslav Petrucha - člen
 • Stanislav Martinát - člen
 • Mgr. Martin Májek - člen
 • Jozef Špaček - člen


Súťažná komisia riadi súťaže v zmysle schválenej štruktúry SVF. Zodpovedá za dodržiavanie športovo-technických predpisov a dokumentov, ktoré sa týkajú súťaží SVF a stanovuje podmienky účasti družstiev v súťažiach, ktoré predkladá na schválenie SR SVF. Rozhoduje o všetkých okolnostiach súvisiacich s riadením súťaží a ich priebehom podľa schválených Športovo-technických dokumentov SVF. V spolupráci s ostatnými orgánmi navrhuje úpravy v Športovo-technických dokumentoch.

____________________________________________________

Štatút Súťažnej komisie

____________________________________________________

Úradné správy a oznamy

____________________________________________________


   

Bookmark and Share

generálny partner

partneri

 • hlavní partneri MS SRAUTO LAMAČMIKASA Contact - Fourteen
 • reklamní partneriERREAGERFLORHUDOS
 • reklamní partneri  RonaKV REZAC MILLENNIUM
 • exkluzívni dodávatelia tovaru VOSLAUERKAVOHOLIK
 • mediálni partneri SVF TVSPORT
 • mediálni partneriTASRSITA
 • mediálni partneri
 • podporujú nás

komunikačný partner

 • #