Súťažná komisia

Sídlo: SVF, Kalinčiakova 33, 831 04 Bratislava
Kontakt: Mgr. Filip Moravčík, manažér súťaží SVF
tel.: 0911 333 394
E-mail: moravcik@svf.sk
URL: www.svf.sk

Zloženie komisie:

 • Mgr. Filip Moravčík - predseda 
 • Mgr. Ján Dančík - člen
 • Ing. Igor Schimpl - člen
 • Jaroslav Petrucha - člen
 • Stanislav Martinat - člen
 • Mgr. Martin Májek - člen
 • Mgr. Jozef Špaček - člen


Súťažná komisia riadi súťaže v zmysle schválenej štruktúry SVF. Zodpovedá za dodržiavanie športovo-technických predpisov a dokumentov, ktoré sa týkajú súťaží SVF a stanovuje podmienky účasti družstiev v súťažiach, ktoré predkladá na schválenie SR SVF. Rozhoduje o všetkých okolnostiach súvisiacich s riadením súťaží a ich priebehom podľa schválených Športovo-technických dokumentov SVF. V spolupráci s ostatnými orgánmi navrhuje úpravy v Športovo-technických dokumentoch.

____________________________________________________

Štatút Súťažnej komisie

____________________________________________________

Úradné správy a oznamy

____________________________________________________

Rozhodnutia a zápisnice Súťažnej komisie

____________________________________________________


   

Bookmark and Share

generálny partner

 • Niké je tipovanie

partneri

 • hlavní partneri Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR   Auto Lamač    respect
 • reklamní partneri       NFA Group
 • reklamní partneri Kv.Řezáč Hudos  Rona   millennium
 • exkluzívni dodávatelia výpočtovej techniky a športového materilálu    Errea    Mizuno
 • exkluzívni dodávatelia tovaru Vöslauer3XP - iontový nápojKávoholikdm drogerie markt 
 • mediálni partneri JOJ Šport   Denník Šport    SVF TV  
 • mediálni partneriTASR