Športová príprava v COP


Hlavným cieľom COP je zabezpečiť systematickú a kvalitnú športovú prípravu pre vybraných talentovaných hráčov a zároveň vytvoriť základňu pre prípravu mládežníckych reprezentačných tímov s kvalitnými podmienkami a športovo-technickým zázemím.

V rámci COP garantujeme:

 • tréningový proces s dvojfázovým tréningami pod vedením profesionálnych trénerov s najvyššou trénerskou kvalifikáciou
 • výborné tréningové podmienky - k dispozícii je mestská športová hala (s certifikovaným volejbalovým povrchom GERFLOR), malá športová hala, posilovňa priamo v športovej hale aj v budove ŠG, výborné podmienky pre tréning vo vonkajšom prostredí (atletické ihrisko v objekte školy)
 • regeneráciu (sauna, masáž, vodoliečba, plaváreň)
 • zdravotné zabezpečenie 

Kvalitný tréningový proces je podporený účasťou družstiev na prípravných turnajoch rôznych výkonnostných a vekových kategórii a štartom v pravidelnej domácej dlhodobej súťaži. Jednotlivé družstvá podľa vekových kategórií štartujú v súťažiach SVF tak, aby ich súťažný proces spĺňal kritéria náročnosti. Tímy COP štartujú v juniorskej lige, 1. lige mužov a Extralige mužov. Športová príprava je plánovaná a oponovaná Reprezentačnou radou SVF a cielená k úspešnému vystúpeniu v kvalifikáciách a na záverečných turnajoch ME U19, MS U19, ME U120 a MS U21.

Štúdium v ŠG

Štúdium v ŠG je zabezpečené na úrovni gymnaziálneho štúdia so špeciálne upraveným vyučovacím procesom čo umožňuje vo väčšej miere venovať sa športovej príprave. Maturitný ročník (ale podľa potreby aj iný), je možné si rozložiť do dvoch rokov štúdia, v prípade, že študent má veľmi náročný športový program. Ak má študent dlhšiu absenciu kvôli športovým povinnostiam (rôzne sústredenia, medzinárodné turnaje) je zabezpečené doučovanie.

V rámci štúdia na ŠG je možné si zvoliť výberový predmet v týchto odboroch:

 • základy športového tréningu (po absolvovaní získava trénersku kvalifikáciu I. stupňa),
 • ekonomika a administratíva,
 • fyzioterapia - masér

Hráč zaradený do COP môže absolvovať štúdium aj v inej škole ako na ŠG, pokiaľ mu podmienky nedovoľujú absolvovať štúdium priamo v ŠG. Stravovanie hráčov je zabezpečené päťkrát denne (raňajky, desiata, obed, olovrant, večera).

Denný časový harmongram v COP

 • 07.00 - 09.30 Vyučovanie
 • 10.00 - 12.00 Tréning
 • 13.00 - 15.00 Vyučovanie
 • 15.30 - 17.30 Tréning
 • 19.00 - 21.00 Štúdium, osobné voľno

Doprava na tréning do športovej haly je zabezpečená školským autobusom alebo minibusom. Internát je v jednom komplexe pri ŠG. Študenti sú ubytovaní v dvoj - trojlôžkových izbách so sprchou a sociálnym zariadením. V objekte je spoločenská miestnosť s televízorom a videom. V čase mimo školy alebo tréningu, preberá zodpovednosť za študentov vychovávateľ. Priamo v budove ŠG je kvalitne vybavená posilňovňa a regeneračné zariadenie (sauna, odpočíváreň, masáž, vodoliečba), ktoré sú k dispozícii pre hráčov.

Bookmark and Share

generálny partner

 • Niké je tipovanie

partneri

 • hlavní partneri Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR   Auto Lamač    respect
 • reklamní partneri       NFA Group
 • reklamní partneri Kv.Řezáč Hudos  Rona   millennium
 • exkluzívni dodávatelia výpočtovej techniky a športového materilálu    Errea    Mizuno
 • exkluzívni dodávatelia tovaru Vöslauer3XP - iontový nápojKávoholikdm drogerie markt 
 • mediálni partneri JOJ Šport   Denník Šport    SVF TV  
 • mediálni partneriTASR