COP Trenčín

Centrum olympijskej prípravy SVF (COP) je strediskom zriadeným Slovenskou volejbalovou federáciou (SVF), ktorého hlavným garantom je Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. Projekt centralizovanej prípravy mládežníckych reprezentačných tímov vo volejbale realizovaný SVF pri Športovom gymnáziu v Trenčíne (chlapci) je v činnosti už od r. 1996. SVF pri COP založila volejbalový klub COP Volley, ktorý zabezpečuje komplexnú športovú prípravu vrátane tréningového a súťažného procesu pre talentovaných hráčov. COP Volley ako volejbalový klub je občianským združením a neziskovou organizáciou, aktuálne registrovanou Ministerstvom vnútra SR zo dňa 26.9.2008, č. spisu: VVS/1-900/90-32595.


Činnosť COP je financovaná z nasledujúcich zdrojov:

 • dotácia z prostriedkov MŠ SR 
 • dotácia z prostriedkov SVF
 • členské príspevky
 • dotácia z mesta
 • príjmy z marketingu
 • servisná podpora prostredníctvom športových gymnázií


COP v spolupráci s SVF zabezpečuje a vykonáva:

 • plánovanie a riadenie vrcholovej športovej prípravy talentovanej mládeže
 • tréningový a súťažný proces
 • špeciálnu diagnostiku a výber talentov
 • komplexnú zdravotnú starostlivosť a regeneráciu
 • personálny manažment a tvorbu realizačných tímov
 • materiálno-technické vybavenie tímov
 • manažment a organizácia tréningových kempov, prípravných a súťažných stretnutí
 • finančný manažment a športový marketing


COP v spolupráci s ŠG v Trenčíne ďalej zabezpečuje:

 • komplexný celodenný výchovno-vzdelávaci proces
 • štúdium gymnázialného typu ukončeným maturitnou skúškou
 • špeciálne upravený štúdijný program zladený so športovou prípravou volejbalistov
 • sociálne zabezpečenie vrátane ubytovania a stravovania


Hlavné ciele COP:

 • výchova a športová príprava reprezentantov SR
 • kvalitná príprava na vrcholové medzinárodné mládežnícke podujatia (kvalifikácie a finálové turnaje ME, MS, EYOF)
 • dosiahnutie čo najkvalitnejších výsledkov na medzinárodnej úrovni
 • zabezpečenie čo najkvalitnejších podmienok pre vrcholovú športovú prípravu mládežníckych reprezentantov
 • výchova kvalitných hráčov, ktorí sa uplatnia v profesionálnom volejbale
 • výchova osobností, ktoré sa v budúcnosti dokážu bez problémov presadiť nielen vo vrcholovom športe, ale aj po ukončení aktívnej športovej činnosti
Bookmark and Share

generálny partner

 • #

partneri

 • hlavní partneriHYUNDAIMIKASA STRABAG
 • hlavní partneriERREAMILLENNIUM
 • reklamní partneri HUDOSVINO DOĽANYANIMAGRAFNAY
 • reklamní partneriKV REZACSPORT TRANSFER ALL 4 SPORTSGUPRESS
 • reklamní partneriJV AVStrength Institute
 • reklamní partneriRona
 • mediálni partneriRTVS Arena Sport Radio Expres
 • mediálni partneriTV COMHuste TVSITASPORT
 • mediálni partneriTASR
 • mediálni partneriVOLLEY COUNTRY
 • podporujú násMS SRSOVNSC

komunikačný partner

 • #