Základy taktiky a techniky HČJ - útočný úder

11. 09. 2021 - doc. PaedDr. Vladimír Přidal, PhD. Predseda TMK SVF

Nikola Radosová v útoku na ME 2019 proti Bielorusku. FOTO: Lukáš Jaseňák

Pre potreby frekventantov školení trénerov 1. stupňa sme sa rozhodli postupne uverejňovať učebné texty, ktoré súvisia s problematikou školenia trénerov na tomto stupni.

V súčasnosti bolo možné čerpať poznatky z našej komplexnej učebnice autorov Přidal-Zapletalová: Športová príprava vo volejbale (2016 a 2018), resp. zo skrípt autorov Zapletalová a kol.: Volejbal. Základy techniky, taktiky a výučby (2017).

Nakoľko pre potreby začínajúcich trénerov vhodnejšia druhá uvádzaná publikácia je v súčasnosti už vypredaná, považujeme za potrebné trénerom pomôcť publikovaním kľúčových oblastí problematiky, ktoré súvisia s kompetenciou trénera 1.stupňa na webe SVF.

Jedná sa o trénerov, ktorí sú schopní viesť a pripravovať družstvá volejbalových krúžkov na školách, prípraviek a žiakov v kluboch. Pri plnení cieľov a úloh musia mať špecifické vedomosti predovšetkým z nasledovných oblastí tréningu vo volejbale:

1. Rozbor obsahu hry a systematika herných činností
2. Základné postoje a lokomócie, techniky odbitia prstami a bagrom
3. Základy techniky a taktiky herných činností jednotlivca - podanie, prihrávka, nahrávka, útočný úder
4. Základy súčinnosti hry v mini a midi volejbale
5. Organizácia hry v hernom systéme bez špecializovaných hráčov
6. Postupy pri nácviku herných činností
7. Obsah prípravy v etape športovej predprípravy a základného tréningu

ARCHÍV SPRÁV

Bookmark and Share

generálny partner

partneri

  • hlavní partneri AUTO LAMAČKAVOHOLIKMIKASA
  • reklamní partneriERREAMILLENNIUMGERFLORVOSLAUER
  • reklamní partneri FOURTEENHUDOSKV REZACRona
  • reklamní partneri KERKOSANDATAK
  • mediálni partneriRTVS  SVF TVPLAY BALL
  • mediálni partneriTASRSITASPORT
  • mediálni partneriVOLLEY COUNTRYOSPORTE
  • podporujú násMS SRSOVBSKBratislava

komunikačný partner

  • #