Úradný oznam - Registrovanie hráčov do plážového volejbalu

09. 07. 2021 - SVF

Súťažný úsek SVF informuje v súvislosti s novospusteným modulom pre registráciu hráčov plážového volejbalu ako samostatne uznaného športového odvetvia. Systém je spustený od 9. júla 2021.  

Pri registrácii osoby ako hráča plážového volejbalu môžu nastať štyri situácie:

1. Osoba je registrovaná v ISSV; má nový registračný preukaz; má volejbalový materský klub (šestkový), za ktorý bude hrať aj plážový volejbal - klubový manažér v ISSV cez zmenu údajov osoby požiada o jej zaradenie ako hráča plážového volejbalu.

2. Osoba je registrovaná v ISSV; má nový registračný preukaz; má volejbalový materský klub (šestkový), ale plážový volejbal chce hrať za iný klub - klubový manažér klubu plážového volejbalu vyplní Registračný formulár hráča plážového volejbalu (tlačivo je na webe SVF), dá ju podpísať hráčovi, resp. zákonnému zástupcovi, aby tým potvrdil, že s touto registráciou súhlasí aj hráč a oskenovanú vo formáte PDF ju pošle na adresu matrika@svf.sk.

Link na registračný formulár pre hráča (do kolónky "Typ športu" sa uvedie "Plážový volejbal").
         
Pri bodoch 1 a 2 sa poplatky ako členské a za vydanie preukazu nehradia, budú fakturované klubu.

3. Osoba je registrovaná v ISSV; nemá nový registračný preukaz - osoba vyplní Registračný formulár hráča plážového volejbalu (tlačivo je na webe SVF), kde uvedie klub plážového volejbalu, ktorého chce byť členom, priloží fotografiu podľa požiadaviek RaPPV SVF, doloží povinné poplatky (členské, poplatok za výrobu RP) a toto všetko pošle na adresu matrika@svf.sk.

4. Osoba nie je registrovaná v ISSV - prebieha prvoregistrácia buď klubovým manažérom v rámci ISSV alebo ako podľa bodu 3.

Ak by chcela byť osoba v ISSV registrovaná ako hráč plážového volejbalu bez klubovej príslušnosti, môže byť, ale systém súťaží v ISSV umožňuje vytvárať družstvá (dvojice) len pod hlavičkou nejakého klubu registrovaného v rámci SVF. Na základe tejto registrácie sú družstvám (dvojiciam) vyplácané aj príspevky zo štátu, keďže tie môžu ísť len na registrované kluby. Družstvo (dvojica), ktoré by štartovalo na súťažiach SVF bez klubovej príslušnosti, nemá na takýto príspevok nárok.

ARCHÍV SPRÁV

Bookmark and Share

generálny partner

partneri

  • hlavní partneri MS SRAUTO LAMAČMIKASA Contact - Fourteen
  • reklamní partneriERREAGERFLORHUDOS
  • reklamní partneri  RonaKV REZAC MILLENNIUM
  • exkluzívni dodávatelia tovaru VOSLAUERKAVOHOLIK
  • mediálni partneri SVF TVSPORT
  • mediálni partneriTASRSITA
  • mediálni partneri
  • podporujú nás

komunikačný partner

  • #