Úradná správa č. 1 z 11. 8. 2021 - prolongácia členov a predĺženie platnosti registračných preukazov

18. 08. 2021 - Ľubo Stražay, súťažný riaditeľ SVF

Na začiatku roka z dôvodu epidemickej situácie a zastavených súťaží nebolo možné vykonať prolongáciu členov SVF. V zmysle Zákona o športe musíme prolongáciu v roku vykonať. Máme pred súťažami a mnoho preukazov už stratilo platnosť.

Preto urobíme dva kroky naraz. SVF pristupuje k prolongácii členskej základne. Toto sa uskutoční ku dňu 15. 8. 2021 o 24.00 h. To znamená, že nasledujúci deň budú všetci členovia mať vo svojom profile v riadku: "Je člen" položku "Nie".

Kluboví manažéri, pri prolongácii členov klubu, rovnako ako aj individuálni členovia, ktorí nie sú členom konkrétneho klubu, budú postupovať podľa návodu, ktorý Vám dokladáme v prvej prílohe pod názvom "Manuál na prolongáciu osôb v ISSV".

Prolongáciou sa členovi zmení v jeho profile status v riadku: "Je člen" na "Áno". Iba títo "aktívni" členovia sa dostanú na súpisky, môžu realizovať transfery a pod. Takto evidovaný člen si potom môže požiadať o predĺženie platnosti registračného preukazu. Kluboví manažéri v ISSV zadajú predĺženie platnosti preukazov členom svojho klubu podľa pokynov, ktoré Vám dokladáme v druhom manuáli pod názvom "Vystavenie RP s predĺžením doby platnosti". Podľa tohto návodu budú postupovať aj individuálni členovia SVF, ktorí majú uvedený iný postup ako kluboví manažéri v ISSV.

Tí, ktorí ste v uplynulých dňoch zadali žiadosť o predĺženie doby platnosti registračného preukazu a zadali ste požiadavku na výrobu nového, nanovo žiadosť opakovať nemusíte. Do dnes zadané preukazy budú vyrobené. Avšak tí, ktorí by ste chceli od dnešného dňa (11. 8. 2021) zadávať predĺženie a výrobu nového reg. preukazu, budete môcť tak učiniť až po vykonaní prolongácie členov.

Prolongáciu členov treba vykonať do 20. 8. 2021, či už prostredníctvom klubových manažérov, alebo individuálnych členov SVF. Aj po tomto termíne bude možné registrovať a dopĺňať nových, resp. obnoviť/aktivovať už existujúcich členov SVF.

Systém ISSV na základe vykonaných zadaní klubových manažérov vygeneruje potom fakturáciu za členské individuálnych "aktívnych" členov na rok 2021 na klub. To na začiatku mesiaca, nasledujúceho po prolongácii, resp. vždy po novom zadaní nových, resp. obnove už existujúcich členov.

Individuálni členovia hradia členské na rok 2021 ako je uvedené v návode.

Tí členovia, ktorí už uhradili členské za rok 2021, ako niektorí plážoví volejbalisti, účastníci konferencie SVF a doložili matrike doklad o úhrade členského, už hradiť členské za rok 2021 znovu nebudú a v ich osobnom profile bude v riadku "Je člen" nastavený status: "Áno" zo strany Matriky SVF.

Najbližšia prolongácia členov bude realizovaná k termínu 31. 12. 2021 o 24.00 h, to už pre rok 2022.

ARCHÍV SPRÁV

Bookmark and Share

generálny partner

partneri

  • hlavní partneri MS SRAUTO LAMAČMIKASA Contact - Fourteen
  • reklamní partneriERREAGERFLORHUDOS
  • reklamní partneri  RonaKV REZAC MILLENNIUM
  • exkluzívni dodávatelia tovaru VOSLAUERKAVOHOLIK
  • mediálni partneri SVF TVSPORT
  • mediálni partneriTASRSITA
  • mediálni partneri
  • podporujú nás

komunikačný partner

  • #