Technika a postupy pri nácviku plachtiaceho podania z výskoku s odrazom jednej nohy

26. 03. 2014 - RVTM, Nina Babjáková, Katedra športových hier FTVŠ UK Bratislava

V súčasnosti jedným z najúčinnejších podaní vo volejbale žien je plachtiace podanie z výskoku s odrazom z jednej nohy. Cieľom príspevku je popísať techniku realizácie a naznačiť možné postupy pri nácviku uvádzaného podania.

Z hľadiska pohybovej štruktúry pozorujeme zhodnosť alebo výraznú podobnosť určitých fáz podania s inými činnosťami. Štruktúra rozbehu je takmer totožná so štruktúrou rozbehu pri útoku paralelne so sieťou s odrazom z jednej nohy („jednonožka“) a taktiež náprah a úder do lopty je zhodný s náprahom a úderom pri plachtiacom podaní z výskoku s odrazom znožmo. Vzhľadom na vysokú podobnosť týchto pohybových štruktúr, či už s útokom „jednonožkou“ alebo podaním, môžeme povedať, že transfer medzi činnosťami je vysoký a nácvik tohto druhu podania je pre hráčky jednoduchší.

Celú štúdiu nájdete tu

ARCHÍV SPRÁV

Bookmark and Share

generálny partner

 • #

partneri

 • auto partnerAUTO LAMAČ
 • hlavní partneriPARFEMSEDYMAX MIKASAVEOLIA
 • reklamní partneriERREAMILLENNIUMSTRABAGGERFLOR
 • reklamní partneriLOBKOWICZSTRBSKE PRESSONopeCOUNTERPAIN
 • partneri HUDOSGOLGUZHAPPY TRAVEL
 • reklamní partneriKV REZAC RonaATAK
 • mediálni partneriRTVS  SVF TVPLAY BALL
 • mediálni partneriTV COMTASRSITASPORT
 • mediálni partneriVOLLEY COUNTRYGRYFOSPORTE
 • podporujú násMS SRSOVNSCBSK

komunikačný partner

 • #