Športový psychológ Jelínek o mentálnej príprave detí

13. 05. 2019 - Vladimír Přidal – predseda TMK SVF

Ilustračné foto.

V našom príspevku dávame do pozornosti čitateľa videozáznam rozhovoru s dr. Jelínkom, veľmi uznávaným odborníkom v oblasti mentálnej prípravy športovcov. Autor odpovedá na otázky ako:

- Je dôležitá psychika a mentálny koučing?
- Je nejaký rozdiel medzi mentálnym kaučingom detí a dospelých?
- Ako by mali rodičia a tréneri pristupovať k deťom pri ich športovom raste v závislosti od veku?
- Čo by malo prevažovať racionálne informácie alebo skôr emočné prvky?

Odpovede nájdete tu: https://www.youtube.com/watch?v=nUjgjz2KZcw

Na úvod uvádzame, pre lepšiu orientáciu čitateľa, základné charakteristiky psychologickej (mentálnej) prípravy a charakteristiku veku detí (6 – 15 rokov). Primárnou funkciou psychologickej prípravy (v súčasnosti častejšie používaný termín – mentálnej prípravy) je proces cieľavedomého ovplyvňovania a sebavýchovy hráča a družstva, ktorým rozvíjame psychickú odolnosť. V konečnom dôsledku ide o to aby hráč dokázal využiť celý svoj potenciál v zápase.

Postupy ktoré v mentálnej príprave využívame sú však rozdielne z pohľadu veku hráčov.  Treba si uvedomiť, že v mladšom školskom veku (6-11 rokov) sa dieťa adaptuje na školské prostredie a získava prvé vedomosti a zručnosti. Učí sa systematickej práci a zodpovednosti. Na druhej strane musí mať dostatok voľného času určeného k aktívnemu odpočinku. V tomto veku sa dieťa osamostatňuje a rado spolupracuje so svojimi vrstovníkmi. Z pohľadu športových aktivít sa jedná o tzv. zlatý vek motoriky. Predovšetkým rozvoj koordinačných a rýchlostných schopnosti musí byť v centre pozornosti trénerov. V tréningu dominuje všestrannosť a hravý charakter činnosti.         

Starší školský vek (12-15 rokov) charakterizujeme ako obdobie veľkého duševného rozvoja. Zdokonaľuje sa proces učenia a uchovávania získaných poznatkov v pamäti. Rozvíja sa analyticko-syntetický spôsob myslenia. Obdobie je typické značnými hormonálnymi zmenami, ktoré sa prejavujú akceleráciou rastu končatín, trupu a výšky. Puberta nastupuje u dievčat skôr a končí medzi 16-17 rokom u chlapcov medzi 18-19 rokom. Vzhľadom k hormonálnej akcelerácii dochádza k zmenám v chovaní a často krát aj k výchovným problémom.

ARCHÍV SPRÁV

Bookmark and Share

generálny partner

  • Niké je tipovanie

partneri

  • hlavní partneri Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR   Auto Lamač    respect
  • reklamní partneri       NFA Group
  • reklamní partneri Kv.Řezáč Hudos  Rona   millennium
  • exkluzívni dodávatelia výpočtovej techniky a športového materilálu    Errea    Mizuno
  • exkluzívni dodávatelia tovaru Vöslauer3XP - iontový nápojKávoholikdm drogerie markt 
  • mediálni partneri JOJ Šport   Denník Šport    SVF TV  
  • mediálni partneriTASR