SK SVF uznala námietku Strabagu, výsledok finále zostáva v platnosti

26. 04. 2019 - SK SVF

Dňa 26. apríla mimoriadne zasadla Súťažná komisia Slovenskej volejbalovej federácie (SK SVF), ktorá sa zaoberala písomnou námietkou Prvého Bratislavského volejbalového klubu (ďalej BVK) voči výsledku stretnutia medzi družstvami Slávie EU Bratislava a BVK (v súťaži pod názvom Strabag VC Bratislava) hraného dňa 24. apríla. BVK namietal neoprávnené pridelenie bodu družstvu Slávie EU počas druhého setu piateho zápasu finále play-off parfems.sk extraligy 2018/2019.

Na mimoriadnom zasadnutí sa zúčastnili všetci členovia SK SVF - Ľubo Stražay (predseda SK SVF), Ján Dančík, Igor Schimpl, Jaroslav Petrucha a Stanislav Martinát. SK SVF si vyžiadala písomné vyjadrenia oboch rozhodcov stretnutia, technického delegáta, zapisovateľky stretnutia, kapitánky BVK a vyžiadala si k veci písomný výklad Medzinárodných pravidiel volejbalu (MPV) od oficiálneho vykladača MPV zo strany Asociácie volejbalových rozhodcov. SK SVF prizvala k osobnému vypočutiu rozhodcov (prvého arbitra ospravedlnila pre pracovné povinnosti mimo Bratislavy), technického delegáta a zapisovateľku, analyzovala elektronický zápis stretnutia, ktorý konfrontovala s videoanalýzou druhého setu stretnutia.

SK SVF po preskúmaní stavu dospela k záveru, že bolo jednoznačne preukázané, že v druhom sete stretnutia za stavu 10:11 z pohľadu namietajúceho zapisovateľka pripísala dva body (jedenásty a dvanásty) družstvu Slávie EU počas jednej rozohry. V tomto okamihu došlo k porušeniu MPV podľa pravidla 6.1 ("za jednu rozohrávku prináleží družstvu jeden bod"), ktorým Slávia EU získala jeden bod neoprávnene. Nápravu bolo možné zjednať podľa pravidla 7.5 MPV ("až do začiatku ďalšieho setu majú rozhodcovia právo opraviť svoje rozhodnutie týkajúce sa aplikácie pravidiel, ak si uvedomia, že spravili chybu. Stav zápasu sa primerane upraví" - pozn.: pod rozhodcov spadá aj technický delegát a zapisovateľ). V momente pochybenia ani do momentu začiatku tretieho setu, keď bolo možné zjednať nápravu pochybenia, k náprave nedošlo.

Súťažná komisia SVF na základe uvedeného vyhodnotila podanú námietku voči výsledku stretnutia ako oprávnenú, keďže bolo preukázané neoprávnené priznanie jedného bodu družstvu Slávie EU Bratislava. Podľa Súťažného poriadku volejbalu (SPV), čl. 25, bod 3, "ak sa porušia ŠTD SVF z viny rozhodcu/rozhodcov, stretnutie sa opakovať nebude. Rozhodca bude potrestaný podľa Disciplinárneho poriadku", tiež s odkazom na to, že ani v MPV sa pri takomto pochybení nenachádza podpora pre opakovanie stretnutia, rozhodla SK SVF ponechať v platnosti výsledok dosiahnutý na ihrisku.

SK SVF postupuje prípad Disciplinárnej komisii SVF, aby posúdila, do akej miery došlo zo strany zapisovateľky, technického delegáta a rozhodcov k porušeniu Športovo-technických dokumentov SVF a ak áno, aby vyvodila postup v súlade s platným Disciplinárnym poriadkom SVF. Členovia SK SVF dospeli k jednomyseľnej zhode pomerom hlasov 4:0, keď Stanislav Martinát sa vzhľadom na svoj vzťah k jednej zo zúčastnených strán vzdal rozhodovacej právomoci.

Voči rozhodnutiu je možné podať odvolanie do dvoch dní od elektronického doručenia rozhodnutia. Odvolanie nemá odkladný účinok a až do rozhodnutia Arbitrážnej komisie SVF platí rozhodnutie riadiacej zložky súťaže.

ARCHÍV SPRÁV

Bookmark and Share

generálny partner

partneri

  • hlavní partneri AUTO LAMAČKAVOHOLIKMIKASA
  • reklamní partneriERREAMILLENNIUMGERFLORVOSLAUER
  • reklamní partneri FOURTEENHUDOSKV REZACRona
  • reklamní partneri KERKOSANDATAK
  • mediálni partneriRTVS  SVF TVPLAY BALL
  • mediálni partneriTASRSITASPORT
  • mediálni partneriVOLLEY COUNTRYOSPORTE
  • podporujú násMS SRSOVBSKBratislava

komunikačný partner

  • #