Noví "inštruktori" volejbalu

01. 07. 2019 - TMK SVF

V piatok 21. júna 2019 zorganizovala trénersko-metodická komisia SVF na FTVŠ UK v Bratislave seminár pre učiteľov základných škôl a pre rodičov, ktorí prejavili záujem preniknúť hlbšie do problematiky minivolejbalu, aby sa mohli podieľať na príprave začínajúcich adeptov volejbalu a ich koučovaní. Seminár s názvom „Krok za krokom k minivolejbalu“ pripravila a viedla členka TMK SVF doc. Ludmila Zapletalová z FTVŠ UK. Celé podujatie moderoval predseda TMK doc. Vladimír Přidal. Seminára sa zúčastnilo 30 záujemcov z celého Slovenska.

Prvá časť seminára bola zameraná na prípravu na odbíjanie a bola určená predovšetkým pre tých účastníkov, ktorí pracujú alebo chcú pracovať s deťmi prvého stupňa základných škôl. Mladé volejbalistky vo veku 10 až 12 rokov prezentovali celý rad škôlok s loptami, individuálnych žonglérskych cvičení, žonglérskych cvičení v dvojiciach s viacerými loptami a zábavných cvičení zameraných na odhad dráhy letu lopty spojený s jej chytaním a viacero pohybových hier na zdokonaľovanie „loptových“ zručností.V nich dominovali predovšetkým rôzne formy prehadzovanej ako prípravy na odbíjanie obojručne zdola a zhora a prípravné hry od 1 : 1 až po 4 : 4. Druhá časť seminára bola určená pre prípravu starších detí. Bola venovaná menej známym postupom pri nácviku základných spôsobov odbíjania lopty, podania zhora a zdola a prípravným hrám 1:1 až 4:4. Do cvičení a hier sa aktívne zapojili viacerí frekventanti, čo im umožnilo hlbšie „precítiť“ niektoré detaily techniky a taktiky.

Účastníci seminára získali osvedčenie o spôsobilosti viesť družstvá v školských volejbalových  súťažiach a v súťažiach Slovenskej volejbalovej federácie v trojkovom a štvorkovom volejbale (mini- a midivolejbale).

ARCHÍV SPRÁV

Bookmark and Share

generálny partner

partneri

  • hlavní partneri AUTO LAMAČ MIKASA
  • reklamní partneriERREAMILLENNIUMGERFLORKERKOSAND
  • reklamní partneriSTRBSKE PRESSO HUDOSKV REZAC
  • reklamní partneri RonaATAK
  • mediálni partneriRTVS  SVF TVPLAY BALL
  • mediálni partneriTASRSITASPORT
  • mediálni partneriVOLLEY COUNTRYOSPORTE
  • podporujú násMS SRSOVBSKBratislava

komunikačný partner

  • #