Doplňujúce voľby - predseda disciplinárnej komisie SVF

17. 01. 2020 - SVF

Volebná komisia Slovenskej volejbalovej federácie (SVF) na základe organizačného pokynu vydaného prezidentom SVF dňa 16. 1. 2020 vyhlásila doplňujúce voľby do orgánov spravodlivosti v súlade so Stanovami SVF, čl. 35 bod 8, bod 10 a nasl., na nasledujúcu pozíciu:

1. Predseda Disciplinárnej komisie SVF

Doplňujúca voľba prebehne elektronicky nasledovným procesom:

1. Prihlasovanie kandidátov na uvedenú pozíciu prebehne v termíne od 17. 1. 2020 do 23. 1. 2020 prostredníctvom prihlasovacieho formulára (v prílohe). Kandidát k prihlasovaciemu formuláru doloží doklad o nadobudnutí právneho vzdelania a profesijný životopis s fotografiou. Vyplnený prihlasovací formulár zašle záujemca resp. v jeho zastúpení člen SVF na adresu sekretariat@svf.sk.

2. Voľba prebehne po doručení prihlasovacích formulárov v termíne od 24. 1. 2020 do 31. 1. 2020.

3. Výsledky voľby budú zverejnené prostredníctvom www.svf.sk, dňa 7.2.2020.

Dokumenty nájdete tu:

- Doplňujúca voľba do orgánov spravodlivosti SVF

- Formulár kandidáta

- Vyhlásenie

ARCHÍV SPRÁV

Bookmark and Share

generálny partner

 • #

partneri

 • auto partnerAUTO LAMAČ
 • hlavní partneriPARFEMSEDYMAX MIKASAVEOLIA
 • reklamní partneriERREAMILLENNIUMSTRABAGGERFLOR
 • reklamní partneriLOBKOWICZSTRBSKE PRESSONopeCOUNTERPAIN
 • partneri HUDOSGOLGUZHAPPY TRAVEL
 • reklamní partneriKV REZAC RonaATAK
 • mediálni partneriRTVS  SVF TVPLAY BALL
 • mediálni partneriTV COMTASRSITASPORT
 • mediálni partneriVOLLEY COUNTRYGRYFOSPORTE
 • podporujú násMS SRSOVNSCBSK

komunikačný partner

 • #