Ako úspešne komunikovať a viesť hráčov

11. 07. 2013 - Vladimír Přidal, koordinátor RVTM

Cieľom každého trénera je dosiahnuť vysokú hernú výkonnosť svojho družstva. Cesta ako dostať z hráčov to najlepšie čo v nich je a vytvoriť z nich úspešný tím je veľmi náročná a vyžaduje od trénera veľa odborných vedomostí, pedagogických zručností a schopností.

Jednou z kľúčových didaktických schopností trénera je schopnosť úspešne s nimi komunikovať a viesť ich pri tréningu či v zápase tak, aby mali Vašu dôveru. Predkladáme Vám niekoľko rád ako úspešnú komunikáciu viesť a vytvoriť tak predpoklady na úspešnú spoluprácu medzi trénerom a hráčmi.

Z pohľadu komunikácie s hráčmi musí tréner:

 • vedieť čo chce povedať, obsah vystúpenia musí mať premyslený, minimalizovať improvizáciu,
 • vedieť upútať pozornosť, sledovať záujem o svoje vystúpenie
 • hovoriť zrozumiteľne, dôležité je tempo a melódia reči
 • vymedziť čas pre svoje vystúpenie
 • vedieť sa ovládať, držať svoje emócie na uzde
 • pri rozhovore sa pozerať do očí
 • vedieť aj počúvať, nemôžete len argumentovať
 • chcieť komunikovať a vedieť predávať svoje vedomosti
 • otvorenou otázkou zostáva či  tykať alebo vykať. V našich slovenských pomeroch odporúčam skôr vykanie, kde je väčší predpoklad udržať si od hráčov odstup, čo však nevylučujem aj pri tykaní, ak má tréner dostatočnú autoritu i prestíž u jednotlivých hráčov. Neprirodzené je však vykanie medzi trénerom a hráčom, kde je nízky vekový rozdiel.

Z pohľadu úspešnej spolupráce trénera a hráča odporúčame:

 • dať každému hráčovi príležitosť aby si na trénera zvykol
 • nadviazať pozitívny kontakt (tréner nesmie postaviť „stenu“ medzi neho a hráča)
 • rešpektovať hráča, premýšľať o ňom, individuálne s ním pravidelne diskutovať
 • nepodliehať impulzívne sympatiám či antipatiám, t.j. nevsádzať na prvý dojem
 • jednať prirodzene bez bočných úmyslov (neintrigovať)
 • vyvolávať príjemnú ale pracovnú atmosféru
 • každé jednanie s hráčom, či celým družstvom uzavrieť tak, aby sa nasledujúce mohlo začať bez problémov
 • jednoznačne hráčovi vymedziť jeho rolu v družstve a presvedčiť ho o nej tak, aby sa s ňou stotožnil
 • stanoviť dlhodobé i krátkodobé výkonnostné ciele družstva i jednotlivých hráčov a priebežne vyhodnocovať ich plnenie. Kľúčové je aby sa hráči so stanovenými cieľmi stotožnili a prijali ich za svoje
 • stanoviť jasné pravidlá fungovania družstva a dôsledne ich vyžadovať (napr.: byť dochvíľny a vyžadovať dochvíľnosť aj od hráčov na tréning, resp. zápas, byť vždy dôsledne pripravený a pod.)
 • dávať hráčovi systematicky spätnú väzbu, t.j. hodnotiť jeho konanie a správanie.

Každý hráč by mal poznať tak odpovede na otázky:

 • Čo sa odo mňa očakáva?
 • Ako si vediem?
 • Aké mám perspektívy?
 • Čo môžem a mám spraviť pre zlepšenie svojho herného výkonu?
 • Ako sa vo svetle týchto odporúčaní vidíte Vy?

Inak toto sú kľúčové osobnostné predpoklady trénera pre úspešné riadenie družstva:

 • orientácia na úspech a výrazná potreba „byť prvým,"
 • vysoká miera vodcovstva a schopnosť prijať vedúcu rolu
 • dominancia, aktívnosť a autoritatívnosť
 • tendencia prebrať zodpovednosť a niesť ju aj v prípade neúspechu
 • kontrola vlastného správania a pocitov počas stresov
 • vysoká miera trpezlivosti
 • emocionálna zrelosť a zmysel pre realitu
 • schopnosť vyjadriť vlastnú agresivitu akceptovateľným spôsobom
 • vysoká miera poriadkumilovnosti a organizácie v živote, schopnosť riadiť sa plánovito do budúcna
 • temperamentnosť, dobrosrdečnosť a spoločenskosť
 • schopnosť presviedčať a motivovať (ak tréner „nehorí“, nezapáli ani družstvo).


ARCHÍV SPRÁV

Bookmark and Share

generálny partner

 • #

partneri

 • auto partnerAUTO LAMAČ
 • hlavní partneriPARFEMSEDYMAX MIKASAVEOLIA
 • reklamní partneriERREAMILLENNIUMSTRABAGGERFLOR
 • reklamní partneriLOBKOWICZSTRBSKE PRESSONopeCOUNTERPAIN
 • partneri HUDOSGOLGUZHAPPY TRAVEL
 • reklamní partneriKV REZAC RonaATAK
 • mediálni partneriRTVS  SVF TVPLAY BALL
 • mediálni partneriTV COMTASRSITASPORT
 • mediálni partneriVOLLEY COUNTRYGRYFOSPORTE
 • podporujú násMS SRSOVNSCBSK

komunikačný partner

 • #