Ako rozvíjať hernou formou anaeróbno-alaktátový potenciál hráčov?

05. 11. 2019 - Vladimír Přidal – predseda TMK SVF

Z tréningu reprezentácie žien ped EuroVolley 2019. FOTO: Radovan Stoklasa.

Pre herný výkon volejbalistu je typické, že väčšina herných činností jednotlivca sa vykonáva s maximálnou intenzitou, v čo najkratšom časovom intervale, s vysokými nárokmi predovšetkým na úroveň výbušnej sily, rýchlosti reakcie a lokomócie.

Bezprostredným zdrojom energie pre tieto krátkodobé íntenzívne činnosti maximálnej intenzity je adenozíntrifosfát (ATP) a kreatínfosfát (CP) vo svale. Obidva tieto zdroje sa síce rýchlo vyčerpávajú, ale zároveň relatívne rýchlo resyntetizujú v intervaloch prerušenia hry. Vysoké nároky na ich obnovu však kladie vysoký počet opakovaných intervalov zaťaženia v priebehu celého zápasu. Najdôležitejším energetickým predpokladom zabezpečenia herného výkonu hráča je tak vysoká kapacita anaerobne alaktátového metabolického krytia pohybovej činnosti (ATP – CP). Druhým energetickým predpokladom zabezpečenia herného výkonu vo volejbale je vysoká kapacita aeróbneho metabolického krytia zabezpečujúca rýchle doplňovanie zásob ATP-CP.

Anaerobné alaktátové špecifické cvičenia sú charakteristické krátkodobou neprerušovanou činnosťou  maximálnej intenzity v trvaní 5 – 15 s. Pulzová frekvencia nedosahuje maximálne hodnoty, pohybuje sa okolo 170 pulzov/min. Vo volejbale sú to predovšetkým HČJ spojené s vertikálnym výskokom a krátkymi, rýchlymi presunmi pri útočnom údere, bloku a obrane v poli. Z hľadiska kondičného a koordinačného aspektu rozvíjame špecifickou formou reakčnú rýchlosť, akceleračnú rýchlosť, rýchlosť jednorazového pohybu, schopnosť koordinovane spájať jednotlivé pohyby, výbušnú silu dolných, horných končatín a trupu. Jedná sa tak o špecifickú verziu intervalového tréningu, kde najčastejšie využívame opakovaciu metódu, ktorá umožňuje realizovať konkrétnu hernú činnosť strednou frekvenciou pri maximálnej intenzite. Takéto zaťaženie môžeme vymedziť nasledujúcimi premennými:

- Intenzita cvičenia – maximálna
- Dĺžka trvania cvičenia do 10 -15s
- Počet opakovaní 7-15
- Interval odpočinku 2 – 5 min
- Spôsob odpočinku – ľahký aktívny oddych

Typy cvičení

a) Opakovanie jednej HČJ (jedného spôsobu odbíjania lopty)

Príklady:
- Opakované smečovanie (hráč po nahodení lopty od trénera po rozbehu smečuje zo zóny 4 (2,3), po dopade si odstúpi na útočnú čiaru a znovu útočí.
- Opakovanie nahrávky po rýchlom presune k lopte po nahodenej lopte s následným návratom do východiskového postavenia (pre nahrávača zóna 2, 1)
- Hráč opakovane prihráva loptu zahranú do rôznych miest ihriska.
- Hráč opakovane s vysokou frekvenciou prihráva lopty zahrané presne s následným behom až 3 m vpred alebo do strán s následným návratom do východiskového postavenia.
- Hráč opakovane vyberá lopty hrané viacerými hráčmi podľa presne stanoveného režimu v súlade s úlohou v danej hernej situácii.
- https://www.youtube.com/watch?v=1lrcNf_O_FM
- https://www.youtube.com/watch?v=iMTcfrb9_6E
                                       
b) Opakovanie najmenej dvoch herných činností jednotlivca jedným hráčom v hernom reťazci

Príklady:

- Hráč po smečovaní blokuje, odstupuje od siete a znovu smečuje.
- Hráč po smečovaní zaujíma vyčkávacie postavenie pri sieti, vzápätí odstupuje od siete a vyberá loptu v poli. Vybrané lopty po nahrávke sám smečuje, pri nespracovanej lopte nahadzuje tréner ďalšiu loptu.
- Hráč opakovane blokuje útok súpera, okamžite po bloku vyberá inú loptu nahodenú do vedľajšej zóny.
- herné reťazce pre nahrávača https://www.youtube.com/watch?v=ivTIaWEJzgY
- herné reťazce pre diagonálneho hráča a libera https://www.youtube.com/watch?v=tYdS4v_k-ZA
- herné reťazce pre blokára https://www.youtube.com/watch?v=XchvmvKqYUQkto

Základnou požiadavkou pre zabezpečenie neprerušovaného priebehu cvičení je premyslená organizácia predovšetkým z pohľadu neprerušovaného prísunu lôpt trénerovi, či hráčom, ktorí zabezpečujú nepretržitý priebeh cvičenia v intervale zaťaženia.

K špecifickému hernému tréningu so snahou o maximálnu intenzitu pohybu s udržaním technickej precíznosti môžeme pristúpiť len po zvládnutí jednotlivých aplikovaných HČJ, resp. reťazcov. V žiadnom prípade nesmieme dopustiť nesprávne vykonávanie činnosti.

Takto vedený tréning vytvára predpoklady pre syntézu kondičnej a hernej stránky výkonu, k zvýšeniu úrovne komplexnej pripravenosti hráčov, k individualizácii prípravy z hľadiska hráčskych funkcií a celkovej dynamizácii herného výkonu.

ARCHÍV SPRÁV

Bookmark and Share

generálny partner

partneri

  • hlavní partneri AUTO LAMAČ MIKASA
  • reklamní partneriERREAMILLENNIUMGERFLORKERKOSAND
  • reklamní partneriSTRBSKE PRESSO HUDOSKV REZAC
  • reklamní partneri RonaATAK
  • mediálni partneriRTVS  SVF TVPLAY BALL
  • mediálni partneriTASRSITASPORT
  • mediálni partneriVOLLEY COUNTRYOSPORTE
  • podporujú násMS SRSOVBSKBratislava

komunikačný partner

  • #