Ako môže podanie ovplyvniť následný priebeh rozohry vo vrcholovom volejbale žien

25. 05. 2020 - Vladimír Přidal – Karolína Toporová

Na podaní slovenská reprezentantka Nina Herelová. FOTO: Lukáš Jaseňák

V našom príspevku sa budeme snažiť dať odpoveď na dve kľúčové otázky:
- Môže kvalita podania ovplyvniť výsledok rozohry viacej v prospech podávajúceho alebo prijímajúceho družstva?
- Môže úspešnosť (výhru, resp. prehru) podávajúceho družstva v rozohre ovplyvniť počet preletov lopty ponad sieť?

Skôr než pristúpime k riešeniu stanovených otázok uvedieme niekoľko súčasných poznatkov súvisiacich s touto problematikou.

Zaujímavé zistenia uvádza štúdia Kountourisa et al, (2015) ktorí zistili, že pravdepodobnosť výhry v rozohre je prevažne v prospech prijímajúceho družstva (65 % oproti 35 %). Problematike štruktúry rozohier i vo vzťahu k podaniu sa zaoberali v kategórii mužov i žien a v hľadaní ich rozdielov Titov a Steel (2019).

Analyzovali zápasy Ligy národov 2019 a porovnávali ich s predchádzajúcimi ročníkmi. Dospeli k niekoľkým záverom. Aj napriek tomu, že už viacero rokov má u žien dĺžka rozohry klesajúcu tendenciu trvajú dlhšie, či už so „pseudorozohrami“ alebo bez nich. Ak brali do úvahy aj uvádzané „pseudorozohry“, tzn. rozohry, kde jednotlivé družstvá zaznamenali eso alebo chybu na podaní, bol rozdiel u žien vyšší o 1,48 s.

Pri vylúčení týchto rozohier sa rozdiel zmenšil, avšak stále trvali rozohry v priemere dlhšie u žien (8,31 s) ako u mužov (7,10 s). Ďalej sa zamerali na priemerný čas letu lopty v setoch ako aj v celom zápase. Zistili, že u žien je lopta v hre dlhšie ako u mužov približne o 4,5 %. U žien sa tento čas pohybuje okolo 18 % z celkového času zápasu a u mužov cca 13,5 %.

Podiel uvádzaných „pseudorozohier“ bol naopak u mužov vyšší zhruba o 7,5 %. Pri porovnávaní štruktúry jednotlivých rozohier sa zistilo, že u mužov sa vyskytuje viac krátkych rozohier do 1 s (o 7 %), rovnako tak aj viac rozohier ukončených hneď prvým možným útokom (o 5 %), avšak už pri rozohrách, ktoré mali viac ako len jeden prelet lopty ponad sieť dominovali ženy o niečo viac ako 12 %. Domnievame sa, že rozdiely sú pravdepodobne spôsobené vyššou účinnosťou útoku mužov, presnejším príjmom podania, po ktorom muži hrajú veľmi rýchlo a útočia proti nekompaktnej obrane súpera. Ďalej sa v svojej štúdií zamerali na porovnanie vyhraných rozohier po vlastnom podaní a po podaní súpera. Obidva rody získali viac rozohier po podaní súpera (muži cca 65 % a ženy 62 %), čo sú podobné výsledky ako uvádzajú spomínaní autori Kountouris et al, (2015).

Celý príspevok nájdete TU

ARCHÍV SPRÁV

Bookmark and Share

generálny partner

partneri

  • hlavní partneri AUTO LAMAČKAVOHOLIKMIKASA
  • reklamní partneriERREAMILLENNIUMGERFLORKERKOSAND
  • reklamní partneri HUDOSKV REZACRonaATAK
  • mediálni partneriRTVS  SVF TVPLAY BALL
  • mediálni partneriTASRSITASPORT
  • mediálni partneriVOLLEY COUNTRYOSPORTE
  • podporujú násMS SRSOVBSKBratislava

komunikačný partner

  • #